Persónuverndarstefna

Skilmálar og persónuverndarstefna

Hannarr ehf hannaði BYGG-Kerfið appið til notkunar með BYGG-kerfinu. Hannarr veitir þessa þjónustu án endurgjalds og er ætlað til notkunar í núverandi mynd.

Þessi síða er notuð til að upplýsa notendur appsins um stefnur okkar við söfnun, notkun og afhendingu persónuupplýsinga ef ákvörðun hefur verið tekin um að nota þjónustuna okkar.

Ef þú velur að nota þjónustuna okkar samþykkir þú söfnun og notkun upplýsinga í tengslum við þessa stefnu. Persónuupplýsingar sem við söfnum eru notaðar til að veita og bæta þjónustuna. Við munum ekki nota eða deila upplýsingum þínum með öðrum nema eins og lýst er í þessari persónuverndarstefnu.

Upplýsingasöfnun og notkun

Til að fá betri reynslu meðan þjónustan er notuð, gætum við þurft að veita okkur ákveðnar
persónugreinanlegar upplýsingar, þar á meðal en ekki takmarkað við notendanöfn, myndir, myndbönd. Upplýsingarnar sem við biðjum um verður haldið utan um hjá okkur og notaðar eins og lýst er í þessari persónuverndarstefnu.

Forritið getur notað þjónustu þriðja aðila sem getur safnað upplýsingum sem notaðar eru til að bera kennsl á þig. T.d. Google services, þú getur fundið persónuverndarstefnu þeirra hér

 • ljósmyndir og myndbönd úr myndavél
 • ljósmyndir og myndbönd úr myndasafni

Þjónustuveitendur

Við gætum ráðið þriðja aðila og einstaklinga vegna eftirfarandi ástæðna:

 • Til að auðvelda þjónustu okkar;
 • Til að veita þjónustuna fyrir okkar hönd;
 • Til að framkvæma þjónustu-tengdar þjónustur; eða
 • Til að aðstoða okkur við að greina hvernig þjónustan okkar er notuð.

Við viljum upplýsa notendur þessa þjónustu um að þessir þriðju aðilar hafi aðgang að þínum persónulegu upplýsingum. Ástæðan er, til að framkvæma þau verkefni sem þeim er úthlutað fyrir okkar hönd. Hins vegar, þeim er skylt að birta ekki eða nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi.

Öryggi

Við metum traust þitt í því að veita okkur persónuupplýsingar þínar, þannig að við leitumst við að nota viðskiptalega viðunandi leið til að vernda þær. En mundu að engin aðferð til að flytja efni yfir interetið eða rafræn geymsla er 100% örugg og áreiðanleg og við getum ekki tryggt það algert öryggi þeirra.

Persónuvernd barna

Þessi þjónusta gildir ekki fyrir neinn yngri en 13 ára. Við söfnum ekki vísvitandi persónulega auðkenndanlegum upplýsingum frá börnum undir 13 ára aldri. Ef við uppgötvum að barn undir 13 ára aldri hefur veitt okkur persónulegar upplýsingar, eyðum við þeim strax úr netþjónum okkar. Ef þú ert foreldri eða forráðamaður og þú ert meðvitaður um að barnið þitt hafi veitt okkur persónulegar upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við okkur svo að við getum gert nauðsynlegar ráðstafanir.

Breytingar á persónuverndarstefnu

Við gætum uppfært persónuverndarstefnu okkar reglulega. Þar af leiðandi er ráðlagt að endurskoða þessa síðu reglulega fyrir allar breytingar. Við munum tilkynna þér um allar breytingar með því að birta nýja persónuverndarstefnu á þessari síðu. Þessar breytingar eiga sér stað strax eftir að þær eru birtar á þessari síðu.

Hafa samband

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða ábendingar um persónuverndarstefnu okkar skaltu ekki hika við að hafa samband okkur. </ p>

Þessi persónuverndarstefna var búin til á privacypolicytemplate.net.

Privacy Policy

Hannarr ehf built the BYGG-Kerfið app as a commercial app. This SERVICE is provided by Hannarr at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at BYGG-Kerfið, unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to users name, Images, Videos. The information that we request is will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app may use third party services that may collect information used to identify you. e.g. Google services, you can find their privacy policy here

 • Images from camera
 • Videos from camera
 • Images from gallery
 • Videos from gallery

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Children’s Privacy

This Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy page was created at privacypolicytemplate.net.